Elektronikk, programvare og testutvikling for innebygde systemer

Med bakgrunn i kravspesifikasjon, kommer vi i samarbeid frem til en spesifikasjon som utgangspunkt for utviklingsarbeidet.  Altium Designer benyttes som utviklingsplattform for alle design.  Verktøyet muliggjør sammenhengende dokumentasjon fra komponenter, via elektrisk skjema til ferdig kretsplateutlegg.  Erfaring med høyhastighetsdesign og krav til impedanskontroll.  Fokus på robuste løsninger, som tilfredsstiller krav til elektromagnetisk stråling og elektromagnetisk immunitet. 

Samarbeider med kretskortprodusenter mht. innkjøp av komponenter og kretsplatemontasje.  Alt fra små prototypeserier til produksjonsserier.

Erfaring med programvareutvikling på mange forskjellige typer mikrokontrollere og signalprosessorer.  Hvis ikke spesielle krav, foretrekker jeg å arbeide med 32-bits Cortex-Mx typer, eller Altera Nios II soft prosessor.  Typisk utviklingsplattform er IAR Embedded Workbench eller Nios II EDS. 

Ved sanntidsapplikasjoner av en viss kompleksitet, er det ofte fornuftig å benytte et egnet sanntidsoperativsystem (RTOS) som utgangspunkt for egen applikasjon.

Felles for applikasjonsutviklingen på Windows plattform, er at jeg benytter NI LabWindows/CVI som utviklingsverktøy.  Verktøyet tilsvarer NI LabVIEW, men benytter ANSI C som programutviklingsmiljø.  Alternativt Measurement Studio til .Net og C#.  Measurement Studio er et tilleggssvektøy til utvikling av test - og målesystemer.

Testutvikling - Funksjonstest av forskjellige typer systemer.  Tilkoplinger via egenutviklet hardware, eller innkjøpt hardware fra National Instruments AS el. tilsvarende.

Kontroll - og brukergrensesnitt - Applikasjoner for styring av elektriske systemer.  Tilkoplinger via egenutviklet hardware, eller innkjøpt hardware fra National Instruments AS el. tilsvarende.  Funksjonelle brukergrensesnitt.

Database - Kopling mot mye brukte databaser som: Microsoft Access, SQL Server og Oracle.

 

Webdesign ©2017 av Web Norge