Elektronikk, programvare og testutvikling for innebygde systemer

Felles for applikasjonsutviklingen på Windows plattform, er at jeg benytter NI LabWindows/CVI som utviklingsverktøy.  Verktøyet tilsvarer NI LabVIEW, men benytter ANSI C som programutviklingsmiljø.  Alternativt Measurement Studio til .Net og C#.  Measurement Studio er et tilleggssvektøy til utvikling av test - og målesystemer.

Testutvikling - Funksjonstest av forskjellige typer systemer.  Tilkoplinger via egenutviklet hardware, eller innkjøpt hardware fra National Instruments AS el. tilsvarende.

Kontroll - og brukergrensesnitt - Applikasjoner for styring av elektriske systemer.  Tilkoplinger via egenutviklet hardware, eller innkjøpt hardware fra National Instruments AS el. tilsvarende.  Funksjonelle brukergrensesnitt.

Database - Kopling mot mye brukte databaser som: Microsoft Access, SQL Server og Oracle.

 

Webdesign ©2017 av Web Norge