Elektronikk, programvare og testutvikling for innebygde systemer

Et bredt kundespekter med mange forskjellige krav til løsninger, gjør at vi opparbeider oss kunnskap innenfor et bredt spekter av teknologier.  Fokus på robuste løsninger, som tilfredsstiller krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

DSP / Mikrokontroller / FPGA - Erfarning med 8-bit til 32-bit kontrollere av forskjellig fabrikat.  Benytter mye forskjellige 32-bit Cortex-Mx kjerner (ST el. NXP).  Nios II soft prosessor og Altera Cyclone FPGA kretser.

Powerhåndtering - Lineære regulatorer (LDO) og switch-mode regulatorer med forskjellig topologi.  Batteribackup og ladekontroll av forskjellige batterityper.

Datakommunikasjon - Ethernet, CAN, USB, RS-232/RS-422/RS-485, GPRS/GSM, GPS, Wi-Fi

Utvikler spesialtilpassede bærerkort for forskjellige COM-/SoM moduler. Typiske moduler er:

  • COM Express (Type 2/Type 6). 
  • PC/104
  • ConnectCore i.MX51 / Wi-i.MX51

DSP / Mikrokontroller / FPGA

Utvikler sanntidsprogramvare for mange forskjellige typer mikrokontrollere og signalprosessorer.  Programmeringsspråk er i all hovedsak C.  Benytter sanntidsoperativsystemer (RTOS) der dette er hensiktsmessig.  Programvareapplikasjoner innbefatter ofte:

  • Datakommunikasjon - TCP, UDP, CAN, USB, Modbus, UART protokoller
  • Trådløse nettverk - IEEE 802.15.4, ZigBee eller proprietære protokoller
  • Kontroll - PID, PWM
  • Sensordata - ADC, SPI, I2C. 

Benytter normalt LabWindows/CVI som utviklingsverktøy for Windows baserte applikasjoner. ANSI C utviklingsmiljø. Fyldige biblioteker gir de beste muligheter for å lage robuste og funksjonelle løsninger på en effektiv måte.

Kommunikasjon over nettverk med TCP -, UDP protokoll. CAN nettverk eller RS-232/RS-422/RS-485 seriekommunikasjon. Tilkopling mot mye brukte databaser som: Microsoft Access, SQL Server og Oracle.

Alternativt har jeg også erfaring med NI Measurement Studio og .net C#. NI Measurement Studio er et tilleggsverktøy til test og datainnsamling.

Webdesign ©2017 av Web Norge