Elektronikk, programvare og testutvikling for innebygde systemer

DSP / Mikrokontroller / FPGA

Utvikler sanntidsprogramvare for mange forskjellige typer mikrokontrollere og signalprosessorer.  Programmeringsspråk er i all hovedsak C.  Benytter sanntidsoperativsystemer (RTOS) der dette er hensiktsmessig.  Programvareapplikasjoner innbefatter ofte:

  • Datakommunikasjon - TCP, UDP, CAN, USB, Modbus, UART protokoller
  • Trådløse nettverk - IEEE 802.15.4, ZigBee eller proprietære protokoller
  • Kontroll - PID, PWM
  • Sensordata - ADC, SPI, I2C. 
Webdesign ©2017 av Web Norge