Elektronikk, programvare og testutvikling for innebygde systemer

ViaTech AS

Datainnsamlingsenhet for teksturmåling av asfaltdekke.  Datainnsamling fra 32kHz laser, MEMS Inertial Sensor (IMU), inklinometer og tachometer.  Grensesnitt mot vertsmaskin er Ethernet og UDP protokoll.  Brukerapplikasjon for test og kalibrering er utviklet i LabWindows/CVI.

Webdesign ©2017 av Web Norge