Elektronikk, programvare og testutvikling for innebygde systemer

Kongsberg Defence & Aerospace AS

Enhetene avleser sensorer, kontrollerer belysning og styrer power på -/avslag for et antall kontrollsystemer.  Et komplett system kan bestå av mange slike enheter, koplet sammen i et CAN nettverk.  Til disse enhetene er det utviklet brukergrensesnitt for test, samt automatisk testopplegg for kretskort i produksjon.  Begge disse applikasjonene er utviklet i LabWindows/CVI.

Webdesign ©2017 av Web Norge